SNI Spital

Platformă Informatică integrată de gestionare a activităților specifice spitalelor

 • gestiunea pacienţilor – fişa pacientului, decontul
 • gestiunea medicamentelor şi materialelor sanitare
 • gestiunea analizelor de laborator
 • gestiunea examenelor radiologice
 • gestiunea diagnosticelor
 • gestiunea procedurilor medicale
 • raportarea datelor către CNAS și SNSPMS
 • calculul indicatorilor de acreditare
 • statistici legate de starea şi costul serviciilor medicale
 • lucru în reţea cu un număr nelimitat de utilizatori,
 • definire drepturi şi restricţii în utilizarea modulelor aplicaţiei
 • accesul în program pe baza unui nume utilizator şi a unei parole
 • Interfaţă accesibilă utilizatorilor, structurată pe module principale
 • Bază de date unică pentru toate departamentele unităţii
 • Posibilitate import/export date din/în aplicaţiile SIUI şi DRG

Platforma are o arhitectură modulară şi utilizează o bază de date unică, acestea fiind principalele caracteristici care stau la baza funcţionalităţilor pe care sistemul le pune la dispoziţia utilizatorilor.

 • Eficientizarea activităţii de cautare a informaţiilor. Accesul la informații se poate realiza din orice punct de lucru al spitalului pe baza drepturilor asociate utilizatorului
 • Actualizare automată a aplicaţiei via internet
 • Actualizare automată a nomenclatoarelor stardardizate de pe site-urile specializate – SIUI, DRG
 • Efectuarea exportului de date catre CNAS și SNSPMS in diferite perioade
 • Gestiunea medicamentelor şi materialelor sanitare; actualizarea în timp real a stocurilor
 • Urmărirea pacienţilor în detaliu precum şi a mişcărilor pacientilor în cadrul departamentelor spitalului
 • Validarea multipla a mai multor fise de spitalizare de zi sau fiselor de spitalizare continua selectand fisele care sunt nevalidate si accesand butonul validare multipla
 • Cautarea pacientilor intr-o perioada anume dupa: Foaie Observatie, Nume, CNP, Sectie
 • Posibilitatea generării notelor contabile din documente primare (NIR-uri, condici medicamente, consumuri de materiale sanitare) şi de integrarea acestora cu sistemul financiar-contabil.

O soluție Client/Server
Client/Server

Un program special proiectat și dezvoltat în vederea colectării şi centralizării datelor clinice ale pacienţilor trataţi în spital de la internare cu registre, analize medicale, farmacie, rețete electronice, dosar electronic de sănătate, raportări  statistice,  externări etc.

Structură aplicație

 • Evidenta Foilor de Spitalizare Zi si Continua
 • Evidenta registrelor de pacienti
 • Gestiunea medicamentelor si materialelor sanitare
 • Gestiunea analizelor de laborator
 • Evidenta certificatelor medicale
 • Evidenta retetelor electronice
 • Raportari catre CNAS si SNS
 • Transmiterea datelor in Dosarul Electronic de Sanatate
 • Optimizarea valorii ICM prin integrarea cu componente specializate (ex: DRGPedia)
 • Liste si situatii statistice
 • Emiterea, tiparirea si gestionarea reţetelor electronice

Alte avantaje

 • Vizualizarea numarului total al pacientilor din spital, din anumite sectii, a pacientilor internati sau externati, numarul fiselor validate la internare sau externare
 • Posibilitatea configurării fiecărui aparat pe grupe de analize, adaugarea cererilor de analize şi listarea buletinului de analize.
 • Posibilitatea vizualizarii cererilor de analize preluate sau nepreluate, posibilitatea stergerii unor cereri nepreluate, posibilitatea stergerii unor rezultate, posibilitatea listarii Formularului de transport, Caietului de Lucru, Cererilor de Analize, Buletinelor de Analize
 • Suport tehnic
 • Raportarea datelor către forumurile superioare: MS, CNAS, SNSPMS, DSP
 • Viteză de lucru crescută datorită transferului automat al informaţiilor legate de pacienţi şi datorită posibilităţii de a configura seturi de autocompletări
 • Rapoarte dinamice cu posibilitate de filtrare a datelor dupa anumite elemente specifice care pot fi configurate la cererea beneficiarului
 • Generarea automată a consumului de materiale sanitare şi reactivi de laborator în baza unei scheme de consum asociată unei analize

Durata implementării variază între 1-3 luni și 6-9 luni, în funcție de volumul de date și complexitatea acestora.