SNI Salarii

Sistem Informatic integrat Salarizare și Resurse Umane

 • O bază de date unică Resurse Umane /Salarizare
 • Algoritmi și formule de calcul personalizate
 • Rapoarte, adeverințe unitare în formă și conținut
 • Evidență unitară a dosarelor de personal
 • Generare automată a situațiilor centralizatoare
 • Generare automată declarații de raportare
 • Actualizarea versiunilor automat via internet
 • Siguranța și securitatea datelor prin backup automat
 • Lucru în rețea cu utilizatori în număr nelimitat
 • Calcul automat concedii odihnă, medicale, studii etc.

Funcționalități dedicate administrării resurselor umane și gestiunii activităților de salarizare, prin algoritmi personalizați de calcul salarii, generarea de rapoarte, dosare salariați, acte, decizii, contracte de muncă, fișe de post, pontaj, evaluarea performanței angajaților etc.

 • Confidențialitate datelor - user și parolă de acces
 • Foi de calcul salarial pentru diferite contracte a aceleași persoane
 • Drepturi și Rețineri salarii prin calcul automat
 • Import și export de date .xls, .pdf , .doc, .xml.
 • Note contabile salarii prin generare automată
 • Plăți taxe și impozite, generare automată ordine de plată
 • State de plată personalizate - generare automată
 • Pontaj detaliat pentru calcul automat al orelor prestate
 • Rapoarte statistice lunare, periodice și centralizate personalizate
 • Istoric vechime, concedii, sancțiuni, recompense, cursuri, suspendări etc.
 • Acte de identitate, conturi bancare, studii, deduceri personale, coasigurați, deplasări, cunoștințe lingvistice, fișe de post etc..

O soluție Client/Server
Client/Server

Aceasta aplicație este o soluție Client/Server de implementare a programului de salarizare și a modulului de resurse umane, fiind customizabilă în funcție de reglementările naționale/departamentale și solicitările clienților.

Aplicația este configurabilă în ceea ce privește formulele de calcul, tipurile de salarii, tipurile de sporuri, tipurile de prime, tipurile de concedii medicale, concedii de odihnă, tipurile de rețineri (taxe și impozite datorate de angajat și angajator către stat), tipurile de datorii (credite și alte datorii ale angajatului), posibilitatea de a calcula salariul brut și datoriile unitare pornind de la salariul net exprimat în lei sau o sumă brută, posibilitatea de a acorda prime în sumă netă sau sumă brută. Toate calculele se fac în timpul introducerii datelor, în ecranul de culegere, ceea ce permite obținerea

de informații despre modul în care a fost calculat salariul și sumele, care concură la obținerea restului de plată. Formulele de calcul, precum și tipul și numărul lor, pot fi definite sau modificate de utilizator. Aplicația realizează transferul în mod automat, de la o lună la alta, a evidenței datoriilor și dă posibilitatea obținerii de rapoarte referitoare la istoricul datoriilor, indiferent de perioada selectată. Aplicația pune la dispoziție toate rapoartele standard specifice unei aplicații de salarizare (state de plată pentru avans, lichidare, concedii medicale, concedii de odihnă, fluturași, liste de verificare

corelații, recapitulații, cheltuielile cu salariile, fișa fiscală, adeverințe salariat, adeverințe medic) și posibilitatea de editare de rapoarte folosind un generator intern foarte ușor de folosit fără cunoștințe de programare. Toate informațiile din baza de date pot fi exportate în fișiere. Aplicația pune la dispoziție posibilitatea de a genera notele contabile conform legislației din România. Aceste note contabile conțin inclusiv informații despre buget și centrele de costuri.

Durata implementării variază pâna la 3 luni, în funcție de volumul și complexitatea datelor, numărul de salariați și alte caracteristici specifice entității.

Să începem ...

... cu o programare, atunci veți putea alege un plan!