SNI Anexe

Program pentru centralizarea şi raportarea situaţiilor financiare în Administraţia Publică Centrală şi Locală

Aplicaţia informatică SNIAnexe reprezintă o interfaţă între programele de gestiune economico-financiare aflate în funcţiune la diferiţi beneficiari şi exportul automat al acestor situaţii centralizate în programul de raportare (dare de seamă) al Ministerului Finanţelor Publice. Aceasta este un instrument puternic ce poate genera o reducere semnificativă a timpului de lucru, mai ales pentru instituţiile care au în subordine multiple subunităţi.

Aplicaţia informatică CentroAnexe este un instrument util pentru crearea, centralizarea şi raportarea situaţiilor financiare în Administraţia Publică Centrală şi Locală. Datele sunt introduse în anexe la nivelul subunităţilor, unde se verifică automat corelaţiile în cadrul formularelor, dar şi între formulare, urmând a fi centralizate la nivelul unităţii superioare.

Formatul anexelor este actualizat, în permanenţă, conform modificărilor legislative, fiecare instituţie având acelaşi format de anexe pentru a se putea efectua corect centralizarea.

Documentele gestionate prin intermediul aplicaţiei sunt:
ANEXE

 • Anexa 1 – Bilanţ
 • Anexa 2 – Contul de rezultat patrimonial
 • Anexa 3 – Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 3)
 • Anexa 4 – Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 4)
 • Anexa 7 – Contul de execuţie al instituţiilor publice – Cheltuieli
 • Anexa 8 – Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) – Venituri
 • Anexa 9 – Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) – Venituri
 • Anexa 10 – Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) – Cheltuieli
 • Anexa 11 – Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) – Cheltuieli
 • Anexa 12 – Contul de execuţie a bugetului local – Venituri
 • Anexa 13 – Contul de execuţie a bugetului local – Cheltuieli
 • Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinaţie specială
 • Anexa 15 – Contul de execuţie a bugetului creditelor externe
 • Anexa 16 – Contul de execuţie a bugetului creditelor interne
 • Anexa 17– Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri
 • Anexa 18 – Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli
 • Anexa 19 – Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local – Venituri
 • Anexa 20 – Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local – Cheltuieli
 • Anexa 21 – Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale
 • Anexa 23 – Contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate
 • Anexa 30 – Plăti restante
 • Anexa 33 – Situaţia unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap
 • Anexa 34 – Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor
 • Anexa 35a – Situaţia activelor fixe amortizabile
 • Anexa 35b – Situaţia activelor fixe neamortizabile
 • Anexa 40b – Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală
 • Buget 11 – Bugetul general centralizat al unităţii administrative teritoriale
 • Buget 1101 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe
 • Buget 1102 – Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
 • Buget1103 – Bugetul centralizat al creditelor interne şi externe
 • Buget1104 – Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile
 • Buget1105 – Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local
 • Buget 1106 – Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate

Să începem ...

... cu o programare, atunci veți putea alege un plan!