test

SNI CAD

Aplicaţie şi servicii informatice pentru gestionarea legilor fondului funciar

Scanare, prelucrare date şi crearea bazelor de date computerizate pentru arhivarea electronică a tuturor documentelor legate de legile fondului funciar

 • posibilitatea realizării bazelor de date pe suport magnetic pe sistemele beneficiarului în vederea exploatării lucrărilor;
 • autentificare pe bază de parolă a utilizatorilor şi a operaţiunilor efectuate de către aceştia;
 • căutarea beneficiarilor din baza de date după diferite criterii;
 • vizualizarea informaţiilor culese pentru fiecare titular de cerere depusă, cu documentaţia aferentă (cerere punere în posesie, anexe, proces verbal de punere în posesie şi schiţele terenurilor aferente, hotărâri judecătoreşti etc.).

INSTALARE APLICAȚIE

INSTRUIRE PERSONAL

 • Instalarea și configurarea aplicatiei SNI CAD atât pe Server cât și pe stațiile de lucru
 • Instalarea aplicației de autobackup a bazei de date pe server
 • Instalare aplicației Remote Desktop pentru asistență tehnică de la distanță
 • Verificarea și evaluarea echipamentelor informatice existente
 • Personal calificat
 • În functie de fișa postului și de atributiile fiecărui angajat
 • Manual de utilizare al aplicatiei SNI CAD
 • Instruire postimplementare pentru angajații noi
 • Tech Call Center asigurat pentru suport și asistență tehnică tel.031-9466
 • Fișe de evidență a instruirii
 • Personal specializat

Să începem ...

... cu o programare, atunci veți putea alege un plan!