SNI Tax

O soluție completă și complexă ce permite managementul tuturor aspectelor specifice operațiunilor de gestionare și colectare a taxelor și impozitelor locale.

 • OBIECTIVE GENERALE
 • Informare corectă a contribuabililor
 • Analize operative, statistice și de sinteză privind situația încasărilor
 • Eficiență colectare taxe și impozite
 • Transparență și corectitudine calcul
 • Grafice statistice și de prognoză
 • STRUCTURĂ
 • Modul Administrare și Configurare
 • Drepturi de acces, date fiscale etc.
 • Modul Operațiuni Contribuabili
 • Operațiuni declarative, consultare, achitări debite și algoritmi de calcul etc.
 • Modul An Fiscal - operațiuni de închidere și deschidere an fiscal.
 • OPERAȚIUNI SPECIFICE
 • Evidenţa obiectelor şi a materiei impozabile: clădiri, terenuri, mijloace de transport şi alte bunuri sau obiecte impozabile, cu păstrarea istoricului
 • Evidenţa contribuabililor, persoane fizice şi persoane juridice, în strânsă legătură cu nomenclatura stradală unică a localităţii
 • Stabilirea impozitului majorat pentru contribuabilii cu mai multe proprietăți
 • Gestiunea relaţiei fiscale cu fiecare contribuabil printr-un cont (rol) unic
 • Instituirea tuturor tipurilor de creanţe (debite) pe baza materiei impozabile luate în evidenţă, conform legii
 • Gestiunea majorărilor, scutirilor sau facilităţilor, pentru fiecare contribuabil

SNI TAX asigură informatiile necesare pentru plata online prin Ghiseul.ro SNI TAX automatizează complet procesul de calcul şi de actualizare a datelor privind impozitele şi taxele datorate, fiind simplificat şi fluidizat, în condiţiile centralizării datelor şi asigurării unui înalt nivel de securitate.

 • Înregistrarea creanţelor bugetare de tipul amenzilor sau a taxelor ocazionale, precum şi a plăţilor şi a efectului acestora
 • Arhivarea şi dezarhivarea datelor privind evidenţa fiscală din anii anteriori, deschiderea şi închiderea evidenţelor fiscale pentru fiecare an
 • Monitorizarea şi analizarea activităţii utilizatorilor aplicaţiei
 • Evidenţa contabilă a veniturilor, generarea înregistrărilor contabile în conformitate cu normele metodologice stabilite de către Ministerul Finanțelor
 • Gestionarea activităţii de urmărire şi executare silită a creanţelor
 • Evidentierea înlesnirilor la plată (scutiri, reeșalonări ocazionale etc.), a restituirilor și compensărilor
 • Editarea şi configurarea rapoartelor pentru a răspunde unor cerinţe particulare, prin intermediul generatorului de rapoarte
 • Înregistrarea, procesarea şi evidenţa plăţilor efectuate de contribuabili şi a efectului acestora asupra creanţelor, atât prin casieriile primăriei, cât şi prin mecanisme alternative de plată (ordin de plată, POS) sau prin terţi parteneri
 • Calculul impozitului pe fiecare categorie de bunuri, conform elementelor descriptive si a normelor legale in vigoare, cu prevederea termenelor scadente, a bonificațiilor acordate, a majorărilor și penalităților aferente întârzierilor și a tarifelor unitare pentru construcții provizorii

Sistem informatic pentru stabilirea, urmărirea, controlul și încasarea impozitelor și taxelor  locale. O soluție  completă și complexă ce permite managementul tuturor aspectelor specifice operațiunilor de gestionare și colectare a taxelor și impozitelor locale.

Roluri, Matricole 

 • Istoric rol și Jurnal operații/rol
 • Roluri cu patrimoniu, pe străzi
 • Roluri unificate
 • Matricole taxe, clădiri, terenuri, auto

Înscrisuri și Certificate fiscale 

 • Certificate fiscale obiect/obiecte și total
 • Note de plată, Restanțieri
 • Registrul de rol nominal unic, Sold rol
 • Liste certificate fiscale eliberate
 • Decizii de impunere total/cod, matricole
 • Înștiințări de plată și Decizii de impunere
 • Declaraţii taxă de salubritate
 • Liste facilități și liste roluri cu bonificaţii

Incasari

 • Chitanțe fiscale cu sau fară debit
 • Centralizator / Borderou încasare

Contabilitate Veniturilor

 • Dispoziţii virare/compensare/transfer
 • Centralizatoare/Borderouri virări, restituiri compensări, transferuri, debite

Grafice și statistică

Rapoarte Urmarire/Executare

 • Instiințări de plată, Titluri executorii
 • Somaţii și Adeverinţa confirmare
 • Roluri cu somaţii emise în perioada
 • Decizii accesorii
 • Plăţi cu titlu executoriu
 • Somaţii neconfirmate
 • Înștiințări și liste popriri, sechestre
 • Amenzi la data
 • Situația proceselor verbale debitate,
 • Extras de rol cu specificarea debitelor pe tipuri (curent, majorări, penalităţi, rămăşiţe, majorări rămăşiţe, penalităţi rămăşiţe) şi pe termene scadente, a plăţilor efectuate
 • Rapoarte de analiză: Contribuabili cu plata integrală, Lista suprasolviri, Contribuabili scutiţi, Lista nominală rămăşiţe, Centralizator rămăşiţe, Lista nominală solduri, Centralizator solduri, Registru partizi

SNI TAX urmăreşte acurateţea şi unicitatea datelor, realizând totodată actualizarea parametrilor de calcul în funcţie de schimbările intervenite. SNI TAX reprezintă un instrument informatic complex care serveşte intereselor autorităţilor şi de informare a cetăţenilor.

Să începem ...

... cu o programare, atunci veți putea alege un plan!