test

SNI Spital

Platformă Informatică integrată de gestionare a activităților specifice spitalelor

 • gestiunea pacienţilor – fişa pacientului, decontul
 • gestiunea medicamentelor şi materialelor sanitare
 • gestiunea analizelor de laborator
 • gestiunea examenelor radiologice
 • gestiunea diagnosticelor
 • gestiunea procedurilor medicale
 • raportarea datelor către CNAS și SNSPMS
 • calculul indicatorilor de acreditare
 • statistici legate de starea şi costul serviciilor medicale
 • Lucru în reţea cu un număr nelimitat de utilizatori,
 • Definire drepturi şi restricţii în utilizarea modulelor aplicaţiei
 • Accesul în program pe baza unui nume utilizator şi a unei parole
 • Interfaţă accesibilă utilizatorilor, structurată pe module principale
 • Bază de date unică pentru toate departamentele unităţii
 • Posibilitate import/export date din/în aplicaţiile SIUI şi DRG

Arhitectura modulară și utilizarea unei baze de date unice sunt principalele caracteristici care stau la baza funcționalităților pe care sistemul le pune la dispoziția utilizatorilor.

 • Eficientizarea activităţii de căutare a informaţiilor. Accesul la informații se poate realiza din orice punct de lucru al spitalului pe baza drepturilor asociate utilizatorului
 • Actualizare automată a aplicaţiei via internet
 • Actualizare automată a nomenclatoarelor standardizate de pe site-urile specializate – SIUI, DRG
 • Efectuarea exportului de date către CNAS și SNSPMS în diferite perioade
 • Gestiunea medicamentelor şi materialelor sanitare; actualizarea în timp real a stocurilor
 • Urmărirea pacienţilor în detaliu, precum şi a mişcărilor pacienţilor în cadrul departamentelor spitalului
 • Validarea multiplă a mai multor fise de spitalizare de zi sau fiselor de spitalizare continua, selectând fişele care sunt nevalide şi accesând butonul validare multiplă
 • Căutarea pacienţilor într-o anumită perioadă după: Foaie Observaţie, Nume, CNP, Secţie
 • Posibilitatea generării notelor contabile din documente primare (NIR-uri, condici medicamente, consumuri de materiale sanitare) şi de integrarea acestora cu sistemul financiar-contabil.

O soluție Client/Server
Client/Server

Un program special proiectat și dezvoltat în vederea colectării şi centralizării datelor clinice ale pacienţilor trataţi în spital, de la internare.
Cuprinde registre, analize medicale, farmacie, rețete electronice, dosar electronic de sănătate, raportări  statistice,  externări etc.

Structura aplicației

 • Evidenta Foilor de Spitalizare Zi şi Continuă
 • Evidenta registrelor de pacienţi
 • Gestiunea medicamentelor şi materialelor sanitare
 • Gestiunea analizelor de laborator
 • Evidenta certificatelor medicale
 • Evidenta reţetelor electronice
 • Raportări către CNAS şi SNS
 • Transmiterea datelor în Dosarul Electronic de Sănătate
 • Optimizarea valorii ICM prin integrarea cu componente specializate (ex: DRGPedia)
 • Liste şi situaţii statistice
 • Emiterea, tipărirea şi gestionarea reţetelor electronice

Alte avantaje

 • Vizualizarea numărului total al pacienţilor din spital, din anumite secţii, a pacienţilor internaţi sau externaţi, numărul fiselor validate la internare sau externare
 • Posibilitatea configurării fiecărui aparat pe grupe de analize, adăugarea cererilor de analize şi listarea buletinului de analize.
 • Posibilitatea vizualizării cererilor de analize preluate sau nepreluate, posibilitatea ştergerii unor cereri nepreluate, posibilitatea ştergerii unor rezultate, posibilitatea listării Formularului de transport, Caietului de Lucru, Cererilor de Analize, Buletinelor de Analize
 • Suport tehnic
 • Raportarea datelor către forumurile superioare: MS, CNAS, SNSPMS, DSP
 • Viteză de lucru crescută datorită transferului automat al informaţiilor legate de pacienţi şi datorită posibilităţii de a configura seturi de autocompletări
 • Rapoarte dinamice cu posibilitate de filtrare a datelor după anumite elemente specifice care pot fi configurate la cererea beneficiarului
 • Generarea automată a consumului de materiale sanitare şi reactivi de laborator în baza unei scheme de consum asociată unei analize

Durata implementării variază pâna la 3 luni, în funcție de volumul și complexitatea datelor, numărul de pacienți și alte caracteristici specifice entității.

Să începem ...

... cu o programare, atunci veți putea alege un plan!