SNI Salarii

<p><h3><span style=”color: #000080;”><strong>Sistem&nbsp;</strong><strong>Informatic integrat Salarizare și Resurse Umane</strong></span></h3></p>

 • O bază de date unică Resurse Umane /Salarizare
 • Algoritmi și formule de calcul personalizate
 • Rapoarte, adeverințe unitare în formă și conținut
 • Evidență unitară a dosarelor de personal
 • Generare automată a situațiilor centralizatoare
 • Generare automată declarații de raportare
 • Actualizarea versiunilor automat via internet
 • Siguranța și securitatea datelor prin backup automat
 • Lucru în rețea cu utilizatori în număr nelimitat
 • Calcul automat concedii odihnă, medicale, studii etc.

Funcționalități dedicate administrării resurselor umane și gestiunii activităților de salarizare, prin algoritmi personalizați de calcul salarii, generarea de rapoarte, dosare salariați, acte, decizii, contracte de muncă, fișe de post, pontaj, evaluarea performanței angajaților etc..

 • Confidențialitate datelor user și parolă de acces
 • Foi de calcul salarial pentru diferite contracte a aceleași persoane
 • Drepturi și Rețineri salarii prin calcul automat
 • Import și export de date .xls, .pdf , .doc, .xml.
 • Note contabile salarii prin generare automată
 • Plăți impozite, taxe, generare automată Ordine de Plată
 • State de plată personalizate și generare automată
 • Pontaj detaliat pentru calcul automat al orelor prestate
 • Rapoarte statistice lunare, periodice și centralizate personalizate
 • Istoric vechime, concedii, sancțiuni, recompense, cursuri, suspendări etc.
 • Acte de identitate, conturi bancare, studii, deduceri personale, coasigurați, deplasări, cunoștințe lingvistice, fișe de post etc..

O soluție Client/Server
Client/Server

<p><strong>Aceasta aplicație este o soluție Client/Server de implementare a programului de salarizare si a modulului de resurse umane după cadrul legislativ fiind customizabilă, în funcție de reglementările legislative și solicitările clienților.</strong></p>

Aplicația este configurabila in ceea ce privește formulele de calcul, tipurile de salarii, tipurile de sporuri, tipurile de prime, tipurile de concedii medicale, concedii de odihna, tipurile de rețineri (taxe si impozite datorate de angajat si angajator către stat), tipurile de datorii (credite si alte datorii ale angajatului), posibilitatea de a calcula salariul brut si datoriile unitare pornind de la salariul net exprimat in lei sau o suma bruta, posibilitatea de a acorda prime in suma neta sau suma bruta. Toate calculele se fac in timpul introducerii datelor, in ecranul de culegere, ceea ce permite obținerea

de informații despre modul in care a fost calculat salariul si sumele, care concura la obținerea restului de plata. Formulele de calcul, precum si tipul si numărul lor pot fi definite sau modificate de utilizator. Aplicația realizează transferul in mod automat de la o luna la alta a evidentei datoriilor si da posibilitatea obținerii de rapoarte referitoare la istoricul datoriilor, indiferent de perioada selectata. Aplicația pune la dispoziție toate rapoartele standard specifice unei aplicații de salarizare (state de plata pentru avans, lichidare, concedii medicale, concedii de odihnă, fluturași, liste de verificare

corelații, recapitulații, cheltuielile cu salariile, fisa fiscala, adeverințe salariat, adeverințe medic) si posibilitatea de editare de rapoarte folosind un generator intern foarte ușor de folosit fara cunoștințe de programare. Toate informațiile din baza pot fi exportate in fișiere . Aplicația pune la dispoziție posibilitatea de a genera notele contabile conform legislației din Romania. Aceste note contabile conțin inclusiv informații despre buget si centrele de costuri.

Durata implementării variază între 1-3 luni și 6-9 luni, în funcție de volumul de date și complexitatea acestora.