test

eRegistrul Agricol

Soluția dumneavoastră de registru agricol electronic.

 • Operațiunile necesare de instalare, configurare, instruire, suport și asistență tehnică se pot efectua de la distanță, prin internet și nu este necesară prezența unui reprezentant al nostru la sediul dvs;
 • Programul poate fi folosit de mai mulți utilizatori, simultan, cu acces controlat și securizat (user și parolă);
 • Actualizarea aplicației informatice se realizează automat, prin Internet;
 • Securitatea, confidențialitatea și disponibilitatea datelor este garantată, iar datele vor putea fi vizualizate doar de utilizatorii înregistrați;
 • Formate diferite de export ale rapoartelor generate pdf, xls, doc, rtf, docx, mht, html, text, csv, image etc.
 • Posibilitatea de încărcare și asocierea unei schițe aferente gospodăriei;
 • Nomenclatoare generale date prin lege și nomenclatoare specifice UAT cu datele primăriei;
 • existența unui istoric pentru utilizarea programului ce permite evidența modificării datelor;
 • flexibilitatea în extragerea informațiilor dorite, asigurată prin multiple opțiuni în ceea ce privește filtarea și ordonarea informațiilor.

eRegistru Agricol asigură evidența electronică și centralizarea automată a datelor din registrele agricole existente într-o primărie în format letric, în concordanță cu Hotărârea de Guvern nr. 215/2015, cu modificările și completările ulterioare și Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019

 • situații centralizatoare, conform Anexa 2 a HG 218/2015
 • generare evidențe pentru realizarea recensământului agricol
 • adeverințe generale de registru agricol, cu posibilitatea selectării capitolului pentru imprimare
 • adeverințe specifice, personalizate, în funcție de modelele folosite de fiecare primărie și solicitate de fiecare instituție
 • căutare după datele poziției de registru agricol (strada, numar, nume sau prenume titular sau denumirea persoanei juridice)
 • căutari avansate selective cu diverse criterii de căutare
 • componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;
 • terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă;
 • înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune, privind contractele de arendare și contractele de concesiune/închiriere;
 • terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole;
 • modul de utilizare a suprafeţelor agricole;
 • animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate;
 • utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului;
 • aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi;
 • clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
 • atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate;
 • menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici;
 • alte menţiuni.

eRegistrul Agricol
Registrul Agricol

Soluţie software integrată ce asigură evidenţa superioară şi unitară a gospodăriilor din cadrul unei localităţi, a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale.

DEDICAT CETĂȚENILOR

RĂSPUNDE CETĂȚENILOR

AVANTAJE PUBLICE

 • persoanele fizice cu domiciliul fiscal în localitate
 • persoanele fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde deţin bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol
 • persoanele juridice cu domiciliul fiscal în localitate. Nu se înscriu unităţile aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, MApN şi SRI
 • persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi altele decât cele unde sunt bunurile ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.
 • eliberarea documentelor doveditoare a proprietăţii animalelor în vederea vânzării la abator, târguri şi oboare
 • calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piaţă
 • starea materială pentru situaţii de protecţie socială – şomaj, ajutor social, burse sociale şcolare
 • categoria de folosinţă a terenurilor pentru deschiderea de rol fiscal, întocmirea de acte notariale sau dosar cadastral
 • deţinerea de bunuri imobile de către persoanele decedate în vederea deschiderii procedurii de succesiune
 • deţinerea de animale şi familii de albine pentru accesarea de fonduri nerambursabile
 • Acces extins la servicii și informații publice digitalizate
 • Transparență instituțională
 • Reducere consum hârtie
 • Reducere costuri
 • Analizare date și realizare de rapoarte
 • Evidență clară a problemelor legate de taxe
 • Optimizare a performanțelor instituțiilor publice centrale cu rol în agricultură

Aplicația informatică realizează corelarea informaţiilor cu REGISTRUL AGRICOL NAŢIONAL, conform Legii 54/2017 şi include funcţii de transfer al datelor către platforma naţională.

Să începem ...

... cu o programare, atunci veți putea alege un plan!