SNI CAR

<h3><span style=”color: #000080;”><strong> Platformă informatică ce asigură gestionarea şi administrarea operațiunilor financiare realizate de Casele de Ajutor Reciproc</strong></span></h3>

 • Asigură în timp real toate informaţiile legate de funcţionarea CAR
 • Asigură administrarea, evidenţa şi gestionarea membrilor asociaţiei pe baza datelor de identificare individuale, a împrumuturilor acordate membrilor CAR, a sumelor restante și a fondurilor acumulate
 • Controlul integrat al sumelor încasate şi al celor achitate
 • Monitorizarea și controlul încasărilor și plăților
 • Urmărirea restanțierilor și emiterea somațiilor în mod automat
 • Gestiunea în timp real a Registrului de Casa
 • Generarea tuturor documentelor primare, a registrului de casă și a registrului de bancă
 • Generarea de analize și rapoarte detaliate pentru toate operațiunile derulate
 • Modele de chitanțe și Contracte de împrumut

Platforma informatică ce asigură un mod de lucru simplificat, eficientizat, automatizat privind controlul şi evidența membrilor asociaţiei, a împrumuturilor acordate, a sumelor restanţe şi a fondurilor acumulate.

 • Accesul pe platforma informatică se execută pe baza credențialelor alocate (nume utilizator şi parolă), pe utilizatori sau grupuri de utilizatori cu profile distincte (cumul de operatii la care un utilizator are acces)
 • Baza de date este unică pentru toți utilizatorii
 • Securizarea datelor și accesul controlat pe platforma informatică
 • Evidența cererilor și stadiul lor (depuse, prelucrate, avizate, aprobate, semnate)
 • Imagine de ansamblu și completă a procesului de evidență a operațiunilor
 • Evidenţa cererilor de împrumut pe titulari, cu giranţii aferenți
 • Modul distinct de corecții date. Orice înregistrare introdusă greșit se poate corecta (rata, dobânda, perioadă, valoare împrumut, suma cotizatiei etc.)
 • Rapoartele sunt generate și stocate electronic în diferite formate pentru vizualizarea ulterioara ca fișiere PDF, DOC sau Excel.

O soluție Client/Server
Client/Server

<p><strong>Dezvoltat pe o arhitectura client-server asigur&acirc;nd un răspuns rapid și un trafic de rețea redus. Este configurat &icirc;n funcție de utilizarea acestuia &ndash; monopost sau rețea.</strong></p>

 • Situații statistice ( membri existenți, retrași, decedați, giranți cu date de identificare individuale etc.)
 • Fiecare raport este configurabil la cerere (coloane, date, antet, subsol, totaluri și subtotaluri, așezare în pagină etc.)
 • Calculul dobânzilor la împrumuturi şi a penalităţilor de întârziere la plata ratelor și a beneficiilor anuale pentru membrii CAR
 • Rapoartele pot fi generate individual (pentru un anumit membru sau fond) precum și pe filială.
 • Listele de reţineri planificate (rate care trebuie încasate) şi de reţineri efective (rate efectiv încasate)
 • Situaţia împrumuturilor acordate într-o anumită perioadă
 • Evidenţa operaţiunilor băneşti prin casă și prin bancă
 • Lista beneficiilor anuale, care se acordă membrilor pentru fondul social
 • Back-up automat a bazei de date la un interval stabilit de către utilizator
 • Fişele de evidenţă a membrilor CAR
 • Transfer de sume
 • Fondurile pot fi moștenite în caz de deces sau de incapacitate