test

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.A. vine în sprijinul activităţii dumneavoastră cu următoarele aplicaţii:
PRODUSE

SNI Manager

Sistem informatic integrat de financiar contabilitate.

SNISalarii

Sistem informatic integrat pentru salarii și mangementul resurselor umane.

SNI Tax

Sistem informatic integrat de gestionare a impozitelor și taxelor locale.

SNI CAR

Sistem informatic integrat de gestionare a operațiunilor realizate de Casele de Ajutor Reciproc.

SNI Civil

Aplicație informatică pentru gestionarea activității de stare civilă.

SNI eSchool

Aplicatie informatică pentru managementul gradinițelor.

SNI Cad

Aplicație informatică pentru activitățile legate de evidența fondului locativ.

SNI Spital

Sistem integrat pentru managementul spitalelor.

SNI Term

Aplicație informatică pentru managementul ajutoarelor de încălzire.

SNI Urban

Aplicație informatică pentru gestionarea activității de urbanism.

SNI MSPC

Sistem informatic pentru managementul proiectelor.

SNI Anexe

Sistem integrat pentru raportarea anexelor bilanțiere.

SNI Venit

Aplicație pentru evidența venitului minim garantat.

CertDigital DMS

Sistem integrat de management al documentelor în format electronic.

I Dent

Aplicație informatică pentru administrarea cabinetelor medicale stomatologice.

DShelter

Platformă informatică de management privind entitățile canine din cadrul unui adăpost.

eRegistrul Agricol

Aplicatie infromatică pentru managementul registrului agricol.

eRegistatură

Platformă Informatică integrată de gestionare și administrare a documentelor interne, primite sau expediate.