CertDigital DMS

Sistem integrat de Management al Documentelor în format electronic

Principalele module ale CertDigital DMS:

 • Bibliotecă documente
 • Sistem versionare
 • Indexare și metadata
 • Semnătură electronică
 • Fluxuri de lucru
 • Registratură
 • Colaborare
 • Mesagerie
 • Analiză și raportare
 • Audit și securitate
 • Administrare
 • Interconectare (REST & SOAP)
 • Interfață publică pentru clienți

Ce are în plus CertDigital DMS față de competitori?
Competitie

Concept și Design

Funcționalități

 • Arhitectura modernă bazată pe utima tehnologie (Java, Vaadin…)
 • Funcționare și furnizare în platforma de tip Cloud găzduită în Centru de Date Acreditat
 • Interfață degajată (fără a supraîncărca vizual ecranul de lucru)
 • Interfață pentru integrarea cu Arhiva Electronică Legală
 • Birou relații cu publicul
 • Sistem automat de intrare în Registratură (bazat pe flux)
 • Recipisă intrare în Registratură
 • Mesagerie și „chat” intern
 • Semnătură în cloud
 • Urmărire grafică a fluxului de lucru
 • Platformă de colaborare discretă (la nivel de document)

Să începem ...

... cu o programare, atunci veți putea alege un plan!