test

eRegistratură

Platformă Informatică integrată de gestionare și administrare a fluxului documentelor, primite sau expediate.

 • Înregistrarea, gestionarea, administrarea și evidența documentelor pe 3 categorii de documente: interne, primite și expediate
 • Salvarea și generarea automată a numerelor de înregistrare unice de evidență a documentelor
 • Date și informații despre documente: conținut, număr de file, număr de exemplare, dacă necesită un răspuns, termen de răspuns, documente atașate, tip de livrare, adresă destinatar pentru documentele expediate
 • Posibilitatea menționării mai multor destinatari pentru același document
 • Posibilitatea de încărcare a mai multor fișiere atașate unui document
 • Generarea bonului de înregistrare document, înregistrat pe platforma informatică
 • Posibilitatea de filtrare, selectare și grupare a documentelor înregistrate pe platformă: după data înregistrării, destinari, expeditori, compartimente emitente, termene de răspuns, tipuri de documente, tip de livrare, documente atașate, etc.
 • Posibilitatea de generare rapoarte și export a acestora în diferite forme
 • Eficientizarea activităţii de cautare a documentelor și informaţiilor

Platforma informatică integrată asigură un mod de lucru simplificat, eficientizat, automatizat privind controlul, evidența şi managementul documentelor interne, al celor primite sau expediate.

 • Notificari, prin e-mail, cu privire la documentele primite si înregistrate pe platforma informatică
 • Lucru în reţea cu un număr nelimitat de utilizatori
 • Definire drepturi şi restricţii în utilizarea platformei informatice
 • Accesul în platforma informatică pe baza credențialelor alocate (nume utilizator şi parolă)
 • Bază de date unică pentru toți utilizatorii platformei informatice
 • Urmărire fluxuri de distribuție, istoric și traseu documente pe fluxul de lucru
 • Securizarea datelor si accesul controlat la informatii
 • Reducerea costurilor de stocare, minimizarea utilizarii hartiei
 • Raportare în timp real
 • Alocare (rutare) către persoanele responsabile
 • Imagine de ansamblu și completă a procesului de evidență a documentelor
 • Suport decizional puternic
 • Auditarea și monitorizarea activităților
 • Colaborarea facilă în îndeplinirea obiectivelor comune
 • Sporirea eficienței proceselor de decizie prin instrumente de notificare automata si alocare de sarcini (rezoluții, comentarii)
 • Înregistrarea documentelor și distribuția rapidă a acestora către utilizatorii autorizați
 • Backup automat al bazei de date utilizate pentru asigurarea permanentă a disponibilităților datelor

O soluție Client/Server
Client/Server

Transformă registratura într-o resursă strategică valoroasă pentru instituție. Soluție de management al evidenței documentelor de intrare/ ieșire sau interne.

Să începem ...

... cu o programare, atunci veți putea alege un plan!