CINE SUNTEM
PREZENTARE GENERALA

Tehnologia schimbă viitorul

Societatea Națională de Informatică, companie cu acoperire la nivel național, a pus bazele dezvoltării sectorului informațional, realizând proiecte de avengură, printr-o colaborare perfectă cu cele mai importante societăți de profil din țară.

PRODUSE INFORMATICE GENERALE
Portofoliu de aplicații

SNI Manager

Sistem informatic integrat de financiar-contabilitate

SNI Salarii

Sistem informatic integrat pentru salarii și mangementul resurselor umane

SNI Anexe

Sistem integrat pentru raportarea anexelor bilanțiere.

SNI MSPC

Sistem informatic pentru managementul proiectelor.

CertDigital DMS

Sistem integrat de management al documentelor în format electronic.

SNI CAR

Sistem informatic integrat de gestionare a operațiunilor realizate de Casele de Ajutor Reciproc.

SISTEME INFORMATICE INTEGRATE DEDICATE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Portofoliu de aplicații

eRegistrul Agricol

Aplicatie infromatică pentru managementul registrului agricol.

SNI Tax

Sistem informatic integrat de gestionare a impozitelor și taxelor locale

SNI Urban

Aplicație informatică pentru gestionarea activității de urbanism.

SNI Civil

Aplicație informatică pentru gestionarea activității de stare civilă.

SNI Cad

Aplicație informatică pentru activitățile legate de evidența fondului locativ.

SNI Term

Aplicație informatică pentru managementul ajutoarelor de încălzire.

SNI Venit

Aplicație pentru evidența venitului minim garantat.

ALTE SISTEME INFORMATICE INTEGRATE
Portofoliu de aplicații

SNI Spital

Sistem integrat pentru managementul spitalelor.

SNI eSchool

Aplicatie informatică pentru managementul gradinițelor.

iDent

Aplicație informatică pentru administrarea cabinetelor medicale stomatologice.

DShelter

Platformă informatică de management privind entitățile canine din cadrul unui adăpost.

eRegistratura

Platformă Informatică integrată de management al fluxului documentelor, primite sau expediate.

Servicii

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.A. vine în sprijinul activităţii dumneavoastră cu următoarele servicii:

Realizare website-uri/portaluri Internet

Lucrări de proiectare şi dezvoltare sisteme informatice

Servicii de întreţinere echipamente şi software

Livrări de echipamente, licenţe software şi pachete de programe aplicative